dimecres, 14 de desembre de 2011

Preparant la Fira de Nadal


Aquest dissabte 17 i diumenge 18 tenim Fira de Nadal a Ferreries... amb na Maria Coll, n'ArtisTINA i na Francina muntam la nostra parada: Fet a mà.
Ja ho tenc casi tot a punt...


Este sábado 17 y domingo 18 tenemos Fira de Nadal en Ferreries... con Maria Coll, ArtisTINA y Francina montamos nuestra parada: Fet a mà.
Ya lo tengo casi todo a punto...