dimarts, 22 de maig de 2012


Ja volen cap a Mallorca tres agulles que em va encarregar una amiga... ha estat un encàrrec amb repte. Mai havia fet un saxo i no ha sortit malament del tot, no??
Esper que les disfrutin tant com jo vaig xalar fent-les.