dilluns, 15 d’agost de 2011


En el suplement de Ideas de decoración de Labores del Hogar de fa un parell de mesos van sortir unes gallines molt mones, de punt de creu.

En el suplemento de Ideas de decoración de Labores del Hogar de hace un par de meses salieron unas gallinas muy monas, de punto de cruz.


Em van agradar molt per fer un tapeti per la taula del menjador, però després de fer alguns intents amb la creu he fet una adaptació amb feltre... És més el meu estil, no??

Me gustaron mucho para hacer un tapete para la mesa del comedor, pero después de hacer algunos intentos con la cruz he hecho una adaptación en filtro... Es más mi estilo, no??