dilluns, 8 d’agost de 2011


He fet unes agulles per decorar una bossa... han quedat prou colorides... si tenc temps en faré alguna més...

He hecho unos broches para decorar una bolsa... han quedado bastante coloridas... si tengo tiempo haré alguna más...